Serveis

Assessorem de forma personalitzada a persones físiques o jurídiques en qualsevol àrea relacionada el dret mercantil, societari, civil, i especialment internacional, de la propietat intel·lectual i el dret d’imatge.

Consultoria i assessoria general

Assessorem de forma qualificada i personalitzada a persones físiques o jurídiques a qualsevol àrea relacionada amb el dret mercantil, societari, civil, i especialment a les àrees internacional, de la propietat intel·lectual i dret d’imatge.

Internacional

La nostra especialitat en dret internacional, i les connexions amb els despatxos a diferents parts del món, ens permet prestar serveis a l’empresa o a particulars que tenen necessitats en qualsevol jurisdicció del món.

Propietat Intel·lectual i Dret d’Imatge

Aquestes àrees del dret s’apliquen de manera primordial a les indústries culturals i del entreteniment, i en elles tenim una àmplia experiència pràctica i teòrica, per la nostra dedicació al ensenyament.

Contractació, protecció i tutela

Assessorem als nostres clients a estructurar les relacions que puguin plantejar-se en cada cas, i els representem en qualsevol procediment judicial o arbitral que els pugui afectar. Protegim i tutelem els seus béns, drets i interessos legals davant abusos o infraccions de tercers.

Sectors

La nostra clientela prové dels més diferents sectors de la indústria i serveis.
Al departament de Copyrait coneixem bé el món de l’art i del espectacle, la cultura, les noves tecnologies, l’oci i l’esport, així com tecnologies de l’informació, i assessorem eficaçment a les empreses i persones que intervenen al sector cultural (Cine i Televisió; Teatre; Fundacions culturals; Edició; Música; Publicitat i marketing; Fotografia; Medis digitals; Internet i comerç electrònic; Esport; Multimèdia).

Serveis Pro-Bono

Estem implicats en la prestació de serveis a persones necessitades, formant part del torn del Col·legi d’Advocats de Barcelona d’assistència gratuïta als detinguts estrangers. Igualment valorem els diferents projectes de naturalesa social o altruista que se’ns presenta per a prestar el nostre assessorament jurídic de forma gratuïta.